Beethovenorkesteret (YSA de eldste)

OL7A9765

Beskrivelse av kurset

Internasjonalt mesterklasse- og orkesterkurs for strykere, blåsere og slagverkere på svært høyt nivå, født i 2002 eller tidligere. Alle deltakere vil få tett oppfølging, både individuelt og under samspill av våre fantastiske musikere og pedagoger. Kurset er til for å gi musikkstudenter og unge musikere et ekstra løft på deres vei til å bli profesjonell musiker. Fagledere forbeholder seg retten til å gjøre uttak og plassering etter beste evne basert på sammensatte opplysninger som gitt i søknadsskjema og innsendt opptak. Kurset foregår i periode 2; 27.juni-02.juli

Beethovenorkesteret består av strykere fra YSA (de eldste) og landets fremste blåser- og slagverksstudenter.

Dirigent for Beethovenorkesteret er Henning Kraggerud

Repertoar for 2018:

Beethovens fiolinkonsert (alle) ledet av Henning Kraggerud
Noter finnes her

Petit symphonie Charles Gounod (blåsere) ledes av Catherine Leclerk
Noter finnes her

Større og mindre ensembler/kammergrupper (strykere)

Detaljer om kurset

Kursinnhold

 • Enetimer/mesterklasser daglig (45 min) (Obs: for blåserne vil fokus være på orkester og mesterklasser)
 • Daglig ensemblespill (større og mindre ensembler delt inn etter alder/nivå)
 • Fremføring på kurskonsert på Valdres Folkehøgskole (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist som avertert etter fullført uttak).
 • Fri adgang til utvalgte festivalkonserter samt alle kurskonserter.
 • Kursområdet byr på muligheten av fine fritidsaktiviteter som fotball, sjakk og bading (i samråd og påsyn av foresatte/voksne)
 • Dirigent: Henning Kraggerud
 • Instruktør blås: Catherine Leclerk
 • Fagleder stryk: Beatrice Siegrist Bjørnsen (beabratsj@gmail.com)

 

Kriterier for deltakelse

 • Instrumentgruppe: Fiolin, bratsj, cello og kontrabass
 • Anbefalt minimumsnivå på innsendt selvvalgt stykke bør tilsvare:
  • Fiolin: fiolinkonserter av Mozart
  • Bratsj: bratsjkonserter av Stamitz /Hoffmeister,
  • Cello: cellokonsert av Saint-Saën
  • Kontrabass: C.D. von Dittersdorf: Konsert for kontrabass E-Dur, 2. sats
 • Instrumentgruppe: Fløyte, obo, klarinett, fagott, horn, trompet og timpani
 • Behandling av søknad forutsetter betalt påmeldingsavgift (NOK 300,-) til støtte for Playing for a Future og administrasjon
 • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset
 • Alle søkere må sende inn opptak av selvvalgt stykke, 3 -5 min. Lastes opp i søknadsskjemaet.