Internasjonal mesterklasse for pianister

Piano3

Beskrivelse av kurset

Kurs for interesserte og dedikerte pianostudenter/elever som er på svært høyt nivå. Kursets fagledere forbeholder seg retten til å gjøre uttak og plassering etter beste evne basert på sammensatte opplysninger som gitt i søknadsskjema. Kurset er åpent for elever født 1999 - 2004.

 

Obs: vi gjør oppmerksom på at klaverkursene vil foregå på kulturskolen i Fagernes sentrum. Alle kjøres derfor med buss frem og tilbake på dagtid i følge med leirassistent.

Detaljer om kurset

Kursinnhold

  • Daglige enetimer (45min)
  • Daglige interpretasjoner
  • Fremføring på kurskonsert (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist som avertert etter fullført uttak)
  • Fri adgang til utvalgte festivalkonserter samt alle kurskonserter
  • Fagleder: Kristin Fyrand Mikkelsen (kristin.fyrand.mikkelsen@gmail.com)

Kriterier for deltakelse

  • Instrumentgruppe: Piano
  • Behandling av søknad forutsetter betalt påmeldingsavgift (NOK 300,-) til støtte for Playing for a Future og administrasjon
  • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset
  • Alle søkere må sende inn opptak av selvvalgt stykke, 3 -5 min. Lastes opp i søknadsskjemaet.