NOBUS

OL7A0162

Beskrivelse av kurset

Kurs for deltakere født i 2002 eller senere. For yngre strykere, blåsere, slagverkere og harpister som har som mål å videreutvikle seg individuelt og i samspill med andre. Fokuset i NOBUS vil være å gi deltakerne god symfonisk erfaring på alle plan. Lærerne er toppdedikerte utøvere og pedagoger som er spesielt dyktige med barn og unge. Kursets fagledere forbeholder seg retten til å gjøre uttak og plassering etter beste evne basert på sammensatte opplysninger som gitt i søknadsskjema og innsendte opptak. Orkesteret vil bestå av inntil 90 unge musikere.  Kurset foregår i periode 1; 22.juni-27.juni

Dirigent: Kjell Seim
Fagleder stryk: Beatrice Siegrist Bjørnsen (beabratsj@gmail.com)
Blås: Randi Lundqvist
Slagverk: Heming Valebjørg (hemingv@gmail.com)


OBS! På grunn av omstrukturering av orkesteret blir det i 2018 kun strykere. 
Dirigent: Alf Richard Kraggerud

 

 

Detaljer om kurset

Kursinnhold

 • Daglige enetimer (40 min)
 • Daglig symfoniorkesterøvelse
 • Daglig seksjonsprøve/gruppeøvelse
 • Fremføring/spille på kurskonsert (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist som kommer på hjemmesiden etter fullført opptak)
 • Fri adgang utvalgte festivalkonserter, samt alle kurskonserter
 • Kursområdet byr på muligheten av fine fritidsaktiviteter som fotball, sjakk og bading (i samråd og påsyn av foresatte/voksne)

Kriterier for deltakelse

 • Blåserne bør ha grunnleggende teknikk og klang på plass. Orkesterrepertoaret i NOBUS er nivåmessig tilpasset den unge aldersgruppen. Det er ikke nødvendig med symfoniorkester-erfaring.
 • Slagverkerne bør ha grunnleggende ferdigheter på de vanligste klassiske slagverksinstrumentene, samt grunnleggende noteferdigheter.
 • Anbefalt minimumsnivå på innsendt selvvalgt stykke for strykere bør tilsvare:
  • Fiolin: fiolinkonserter av Bach og Haydn, Suzukibok 6
  • Bratsj: bratsjkonserter av Telemann og J.Chr. Bach, Suzukibok 5,
  • Cello: cellokonserter og sonater av Romberg og Goltermann
  • Kontrabass: Elefanten av Saint-Saëns
 • Alle deltakere født 2007, eller senere MÅ ledsages av én foresatt/verge.  Foresatt/verge er innforstått med at mindre oppgaver kan kreves under kurset
 • Behandling av søknad forutsetter betalt påmeldingsavgift (NOK 300,-) til støtte for Playing for a Future og administrasjon
 • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset
 • Alle søkere må sende inn opptak av selvvalgt stykke, 3 -5 min. Lastes opp i søknadsskjemaet