Strykekurs for de eldste

OL7A4418

Beskrivelse av kurset

Kurs for deltakere født i 2005 eller senere. Dette kurset er for unge, aktive strykere som ønsker å fordype seg i klassisk musikk, både på egenhånd og sammen med andre. Alle deltakere vil få tett oppfølging, både individuelt og under samspill, av våre fantastiske musikere og pedagoger, samt våre fremste Papillon-deltakere.Det vil være et eget kontrabasskurs for deltakere født i 2003, eller senere som er tilknyttet Strykekurs for de eldste. Kurset foregår i periode 2; 27.juni-02.juli

Kursets fagledere forbeholder seg retten til å gjøre uttak og plassering etter beste evne basert på innsendte opptak og sammensatte opplysninger som gitt i søknadsskjema.

 

Detaljer om kurset

Kursinnhold

 • Daglige enetimer (30 min)
 • Daglige gruppeøvelse, orkesterøvelser og mindre ensembler
 • Valgfag kontrabass, gratis
 • Fremføring på kurskonsert (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist som avertert etter fullført uttak)
 • Fri adgang til utvalgte festivalkonserter, samt alle kurskonserter
 • Kursområdet byr på muligheten til fine fritidsaktiviteter som fotball, sjakk og bading (i samråd og påsyn av foresatte/voksne)
 • Fagleder: Beatrice Siegrist Bjørnsen (beabratsj@gmail.com)

Kriterier for deltakelse

 • Instrumentgruppe: Fiolin, bratsj, cello og kontrabass
 • Alle deltakere født i 2007 eller senere MÅ ledsages av en foresatt/verge. Flere deltakere kan ha samme verge. Foresatt/verge er innforstått med at mindre oppgaver kan kreves under kurset
 • Alle søkere må sende inn opptak av selvvalgt stykke, 1-3 min. Lastes opp i søknadsskjemaet
 • Behandling av søknad forutsetter betalt påmeldingsavgift (NOK 300,-) til støtte for Playing for a Future og administrasjon
 • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset