Strykekurs for de yngste

OL7A5961 (1)

Beskrivelse av kurset

Kurs for deltakere i førskole/småskolealder. Kurset vil fokusere på spilleglede og allsidighet. Alle deltakere får daglige spilletimer i tillegg til samspill hvor gruppene vil fokusere på repertoar, gehørtrening, bevegelse og lek. Søkere bør ha minimum 1-3 års erfaring på instrumentet. Kursets fagledere forbeholder seg retten til å gjøre uttak og plassering etter beste evne basert på sammensatte opplysninger som gitt i søknadsskjema. Kurset foregår i periode 2; 27.juni-02.juli

 

Detaljer om kurset

Kursinnhold

  • Daglige enetimer (30 min)
  • Daglig gruppespill og/eller fellesorkester ledet av Sigyn Fossnes og Torfinn Hoffart
  • Fremføring på kurskonsert (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist som avertert etter fullført uttak)
  • Fri adgang til utvalgte festivalkonserter og alle kurskonserter
  • Kursområdet byr på muligheten av fine fritidsaktiviteter som fotball, sjakk og bading (i samråd og påsyn av foresatte/voksne)
  • Fagleder: Beatrice Siegrist Bjørnsen (beabratsj@gmail.com)

Kriterier for deltakelse

  • Instrumentgruppe: Fiolin, bratsj, cello og kontrabass
  • Alle deltakere MÅ ledsages av én foresatt/verge. Flere deltakere kan ha samme verge. Foresatt/verge er innforstått med at mindre oppgaver kan kreves under kurset
  • Behandling av søknad forutsetter betalt påmeldingsavgift (NOK 300,-) til støtte for Playing for a Future og administrasjon
  • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset