YSA - de yngste (Young Strings Academy)

OL7A3516

Beskrivelse av kurset

Kurs for deltakere født i 2002 eller senere. Nordisk mesterklasse- og kammerorkesterkurs for unge dedikerte strykere på høyt nivå. Alle deltakere vil få tett oppfølging, både individuelt og under samspill av våre fantastiske musikere og pedagoger, samt våre fremste Papillon-deltakere. Orkesterstykke i ledelse av Henning Kraggerud.  Kurset foregår i periode 2; 27.juni-02.juli

Kursets fagledere forbeholder seg retten til å gjøre uttak og plassering etter beste evne basert på sammensatte opplysninger som gitt i søknadsskjema og innsendte opptak.

Detaljer om kurset

Kursinnhold

 • Enetimer/mesterklasser daglig (40 min)
 • Daglig ensemblespill (større og mindre ensembler delt inn etter alder/nivå)
 • Fremføring på kurskonsert på Valdres Folkehøgskole (forutsatt korrekt utført konsertpåmelding innen oppgitt frist som avertert etter fullført uttak).
 • Fri adgang til utvalgte festivalkonserter samt alle kurskonserter.
 • Kursområdet byr på muligheten av fine fritidsaktiviteter som fotball, sjakk og bading (i samråd og påsyn av foresatte/voksne)
 • Fagleder stryk: Beatrice Siegrist Bjørnsen (beabratsj@gmail.com)

Kriterier for deltakelse

 • Anbefalt minimumsnivå på innsendt selvvalgt stykke for strykere bør tilsvare:
  • Fiolin: fiolinkonserter av Haydn og Mozart
  • Bratsj: bratsjkonserter av J.Chr. Bach
  • Cello: cellokonserter og sonater av Romberg og Goltermann
  • Kontrabass: Elefanten av Saint-Saëns
 • Alle deltakere født 2007, eller senere MÅ ledsages av én foresatt/verge.  Foresatt/verge er innforstått med at mindre oppgaver kan kreves under kurset
 • Behandling av søknad forutsetter betalt påmeldingsavgift (NOK 300,-) til støtte for Playing for a Future og administrasjon
 • Deltakelse forutsetter betalt kursavgift i forkant av kurset
 • Alle søkere må sende inn opptak av selvvalgt stykke, 3 -5 min. Lastes opp i søknadsskjemaet