Arnulf Johansen

Lærer
Obo, 1. periode
Arnulf Johansen

Biografi, Arnulf Johansen 

Arnulf Johansen er fra Sortland i Vesterålen hvor han begynte å spille obo som 13-åring. Han studerte ved Norges musikkhøgskole med Erik Niord Larsen som lærer og tok diplomeksamen i 1995. I 1994 fikk han jobb i Trondheim Symfoniorkester og jobber fortsatt der som solooboist. 

I tillegg til jobben sin i Trondheim har han hatt flere opphold i andre orkestre, blant annet Ålborg Symfoniorkestr, Kungliga Hovkapellet i Stockholm og Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo i Brasil. 

I løpet av sin tid i Trondheim har han gjort seg bemerket i byens musikkliv både i TSO, Trondheimsolistene og som kammermusiker og solist i ulike sammenhenger. Samtidsmusikken har alltid stått hans hjerte nært og han har blitt tilegnet flere verk, blant annet av Jon Øivind Ness, Lene Grenager og Mark Adderley. Og høsten 2017 fremførte han sin første “egne” solokonsert, en obokonsert av Trygve Brøske, sammen med Trondheim Symfoniorkester.