Priser

Liv Rygh , Bak Horisonter

OBS Søknadsfrist for alle kurs er 15. Januar!

Søknadsgebyr
Alle våre kurs medfører et obligatorisk gebyr (NOK 300,-) ved innsending av søknad. Avgiften går dels til Playing for a Future, dels til administrasjon. Avgiften er ikke-refunderbar (se reglement).

Pris for kursdeltakelse 2017:
NOK 4.900,- + søknadsgebyr kr. 300,- (Full pris er kr. 13.300,-. Sommersymfonien støtter ordinære deltakere med det resterende beløpet). Prisen inkluderer kursdeltakelse, samt kost og losji på Valdres folkehøgskole.

Rabatter
*Søskenmoderasjon NOK 500,- (Gjelder pr. søsken fra og med nr. 2)
*Valdreselever NOK 1.000,- (Gjelder uavhengig av om eleven bor på VFHS eller hjemme.)
*Andre med egen innkvartering NOK 500,-

Tillegg
*Pr. ledsager/forelder NOK 3.800,- (dekker kost/losji, samt inngang på utvalgte konserter under festivalen)
*Valgfag NOK 1.000,-

 OBS: Søknader besvares innen 1. mars og innbetaling av kursagvift må skje innen 15. mars 2017.