Administrasjon og ledelse

VFHS Oppholdsrommet

Vårt arbeidende styre:

Leder: Geir Johnson
Styremedlem: Rolf Lennart Stensø
Styremedlem: Anne Revling
Styremedlem: Renate Remme Øverseth
Ungdomsrepresentant: Trond Sagbakken

 

Daglig leder Valdres Sommersymfoni
Mona Kleven